Kinderbijslag Aanvragen

Lees hier alles over het aanvragen van kinderbijslag

Kinderbijslag Aanvragen

Wat is er nu mooier dan om een kind te krijgen? Een jongen of een meisje! Voor veel mensen betekent dat echter ook meer kosten en uitgaven. En niet voor iedereen is dat gedeelte van kinderen krijgen even gemakkelijk. Het is daarom goed om te weten dat er kinderbijslag is. Echter hoe kunt u de kinderbijslag aanvragen? Waar moet u kinderbijslag aanvragen? En wanneer kunt u kinderbijslag aanvragen? Het is belangrijk om te ontdekken wat er allemaal mogelijk is en kan! En geldt kinderbijslag ook voor adoptiekinderen of wanneer u in het buitenland bent?

Waar dient u de kinderbijslag aan te vragen?

kinderbijslag aanvragenKinderbijslag aanvragen kunt u bij de Sociale Verzekeringsbank (de SVB) doen. U krijgt per kwartaal de kinderbijslag achteraf uitgekeerd. Aangezien ieder pasgeboren kind binnen drie dagen gemeld moet worden bij de eigen gemeente is van iedere baby bekend dat ze er zijn. De gemeente geeft vervolgens de gegevens door aan de Sociale Verzekeringsbank. De sociale verzekeringsbank stuurt u hierna een brief die u binnen een maand ontvangt. Het is hierna nog noodzakelijk om de kinderbijslag aan te vragen via de website van de sociale verzekeringsbank. Dit kan per post en ook digitaal. In het laatste geval dient u dan uw DigiD te gebruiken. Het bovenstaande is het proces wanneer het om de eerstgeboren baby gaat. Bij iedere volgende baby wordt de kinderbijslag automatisch aangepast door de sociale verzekeringsbank. U krijgt dan alleen bericht van het gewijzigde bedrag per post.

Wanneer moet u zelf de geboorte doorgeven aan de sociale verzekeringsbank?

Als u in het buitenland woont of wanneer u niet binnen dertig dagen na de geboorte van uw kind, dit bij uw gemeente heeft doorgegeven dient u zelf de geboorte door te geven aan de sociale verzekeringsbank. Ook als u vanuit het buitenland in Nederland komt wonen of komt werken dan dient u zelf de kinderbijslag aan te vragen bij de sociale verzekeringsbank. Daarnaast moet u ook zelf kinderbijslag aanvragen wanneer u een kind heeft geadopteerd.

Hoe moet ik kinderbijslag aanvragen?

Afhankelijk van uw situatie is het verschillend hoe u de kinderbijslag kunt aanvragen. De grootste verschillen zijn of het om de eerstgeboren baby gaat of een volgend kind. Ook is het bepalend of u in het buitenland woont en ook waar dat dan precies is. Daarnaast is het voor adoptiekinderen ook weer anders dan voor uw eigen kinderen.

Wat als u in het buitenland woont?

Het is natuurlijk mogelijk dat u voor uw werk of om andere redenen in het buitenland woont. Misschien heeft u een goede baan in Duitsland of bent u zich voor uw bedrijf in een ander land gaan vestigen. Het behoort dan ook tot de mogelijkheden om kinderbijslag aan te vragen wanneer u buiten Nederland woont. U moet dan wel in Europa wonen. Vraag de sociale verzekeringsbank om de specifieke landen binnen Europa.

Wat ook belangrijk is!

Vergeet niet om uw kind ook aan te melden bij uw zorgverzekeraar. Dit moet voor het eerste en ieder volgend kind. Door alle commotie en blijdschap wil men dit nog wel eens vergeten. Het is belangrijk om ook dit op tijd te doen. Als de ambtenaar van de burgerlijke stand attent is dan wijst hij of zij u hierop.

Wie kan u helpen bij alle zaken?

Als u een goede vroedvrouw heeft dan kan zij u bij veel dingen helpen. Ze kan u adviezen geven waar u naartoe moet en wat er allemaal moet gebeuren. Ook kunt u vrienden of familie vragen die al een baby hebben wat er allemaal moet gebeuren. Vaak hoeft u anderen niet eens te vragen wat u moet doen, maar krijgt u veel goedbedoelde adviezen.

Comments are closed.